7/7/09

3 x 3
Recordar a tots, que al camp de futbol tindrà lloc el torneig de futbol infantil de les filaes, organitzat per la Junta de Festes.